Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

TMI Tommi Heimonen sekä TRH Consulting oy

Eskolantie 8-10 C 52

00730 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tommi Heimonen

tommi.heimonen@gmail.com

045-341 7001

Rekisterin nimi

Lärvisen uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään uutiskirjeen lähettämiseen sekä Lärvisen uutiskirjeeltä, että

Lärvisen yyhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä

suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja

salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja

tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.